מועדון הגלסנוסט החל לפעול ב 1988 במגרש הרוסים בירושלים